6996664023 Ηπείρου 55Α, Λάρισα altinrama68@gmail.com